Na nabídku

Kapitola 15: Koncert – část 2

< kapitola 014 kapitola 015 kapitola 016 >


Melody horečně koukala zpoza opony na pódium, ale tam nebyl ani jeden, "Ale ne. Co budu dělat?"

"Melody," začal zelený poník z její skupiny, "Teď není čas je hledat."

"Ale..."

"Mi ti je najdeme," navrhla Lunarstar.

Melody se usmála, ale nervozitu stále nesetřásla.

"Nemohli zmizet daleko," dodala Bright Eyes.

Zelený poník přešel k Melody, "Už můžeme hrát."

"Neboj se Melody," Patch následovala Bright Eyes a Lunarstar, "Najdeme je."

Mezitím Ting-a-Ling a Jing-a-Ling ťapali za další scénou. Obě žasly nad dalšími skupinami a jejich výbavou. Dvojčata pokračovala za zesilovači a za dalšími věcmi se protáhla skrz dveře.

"Co tu je?" zeptala se Ting-a-Ling.

Otevřela dveře a uviděla dlouhou chodbu se spoustou poníků okolo. Dvojčata se zašklebila, běžela chodbou a míjela ostatní poníky.

--oOoOoOo--

Starfire spustil žebřík a slezl po něm. Koukl po hale, leč nikde ani noha. Potichu ji prošel. Netušil, kde je, co páchá nebo zda-li na někoho narazí. Za chvilku před sebou uslyšel hlasy a zastavil před křížením chodeb. Vyhlédl zpoza rohu a viděl Bustera a Charadese, jak nesou do pokoje nějaké krabice.

"Díky vám dvěma," řekl žlutý poník, nechal být Bustera a Charadese a pokračoval další chodbou směrem za hudbou.

"Teď co?" otázal se Buster.

"Jdeme ji hledat."

Buster a Charades následovali žlutého poníka.

"Tak co asi nesli v těch krabicích?" přemýšlel Starfire.

Vešel do místnosti a otevřel v ní dveře. Náhle z jiné místnosti vešel modrý poník s duhovou hřívou a málem narazil do Starfira.

Když modrý poník uviděl Starfira, naprosto vytuhl a nebyl několik minut schopen cokoliv říct. Pak se ale rozesmál, čímž Starfira naprosto vykolejil. "Omlouvám se, ale zkraje jsem si myslel, že ta křídla jsou pravá."

"Pravá?" zeptal se Starfire nevěda, kam tím poník míří.

"To je jenom kostým, ne?"

"Kostým?" mumlal Starfire.

"Nedělejte, jako když nevíte, o čem mluvím. Jste před skladem kostýmů."

Starfire koukl na dveře nad sebou a četl 'Kostýmy'. To mu vnuklo nápad. "Ah... Ano, Omlouvám se. Byl jsem myšlenkama daleko."

"V pořádku," modrý poník koukl na hodiny v chodbě, "Hups, musím jít." A vzápětí zmizel v další chodbě.

Starfire prolézal celý sklad a narazil na klobouky, boty či jiné oblečení. Prohrabával se krabicemi a věšáky, ale nikde nic, čím by rozumně zakryl křídla. Už to chtěl vzdát, když v rohu uviděl viset temně zelený plášť. Sebral plášť a nasadil si ho, složil pod něj křídla a odešel z místnosti. Plášť mu v klidu skryl boky, křídla a vzadu začátek ocasu.

Šel za roh a rovnou za hudbou, která postupně zesilovala. V chodbě bylo jen pár poníků, většina kmitala mezi dveřmi. K jeho překvapení byl za dveřmi daleko větší šrumec. Za oponou bedňáci nosili kapelám nástroje, členové kapel jedli nebo se bavili a pořadatelé vše usměrňovali.

Starfire přešel k oponě a strčil nos ven. Překvapilo ho množství poníků v sále, ale stejně žádný nebyl čistě bílý.

--oOoOoOo--

Buster a Charades zrovna vylezli zpoza opony a uviděli známého černého poníka.

"Já tomu nevěřím," špital Charades.

"Fakt tu je. Jako kdyby prohlížel všechny přítomné," odpověděl šeptem Buster.

Oba zalezli zpět do záhybů opony a sledovali Starfira.

--oOoOoOo--

"Asi tu nebude." Starfire odešel od pódia ke dveřím. "A to je dobře, Nesnáším davy."

Starfire prošel dveřmi a chodbou dál. Za ním pomalu pokračovali Buster a Charades. Starfire prošel spoustu chodeb, než zase našel halu a žebřík.

Náhle na něj spadly dva malí poníčci. Koukli na něj a okamžitě začali zdrhat chodbou pryč. Starfire přišlo divné, že se malí poníčci potulují bez dozoru. Vzápětí se zpoza rohu vyřítila Bright Eye a když uviděla Starfira, zastavila, aby do něj nenarazila. "Omluvte mě, ale neviděl jste dva malé poníčky?"

Starfire ukázal dál do chodby.

"Díky," Bright Eyes běžela chodbou dál.

Starfira zajímalo, co se děje a kde jsou Buster a Charades.

Náhle zpoza rohu vyběhla Lunarstar, napálila rovnou do Starfira, přistála na zádech a jakmile pohlédla vzhůru, zkameněla. Nemohla uvěřit, koho že právě smetla a že kouká na Starfira. Na pár okamžiků i zapomněla, že vypadá jen jako zemní poník.

"Co je?" zeptal se Starfire, jakmile si všiml vyděšeného výrazu v jejím obličeji.

Lunarstar pochopila, že jí nepoznal. To jí uklidnilo a pomalu vstala na všechny čtyři, "Viděl... viděl jste...," Pořád jí děsil a bála se mu cokoliv říct. "Viděl jste dva malé poníčky?"

"Dvojčata?"

To Lunarstar uklidnilo ještě víc. "Ano."

Starfire ukázal dál do chodby, "Šli dál chodbou a za nimi další poník."

Lunarstar se mohla jen domnívat, že to byla Bright Eyes. Patch byla na druhé straně pódia.

Lunarstar pomalu obešla Starfira, "Díky," a vzápětí tryskem zmizela v chodbě.

To Starfira zaujalo a začal je sledovat. Pokračoval chodbou k žebříku a vylezl nahoru. Na římse se rozhlédl. Okolo byla tma, až na místa, kde zpod římsy svítila světla.

--oOoOoOo--

Malí poníčci vyděšeně utíkali k nejbližšímu světlu, kde zastavili, aby si odpočinuli. "Ztratily jsme ho," řekla Jing-a-Ling.

"Ten černý poník byl děsivý," zamumlala Ting-a-Ling.

Chvíli tak seděli, ale pak si všimli můr, jak poletují před reflektory.

"Podívej, motýlci," oznámila Ting-a-Ling.

Oba se postavili a začali lézt za reflektory a k můrám. Pod nimi na pódiu stále hrála kapela. Dvojčata nenapadlo, jak jsou vysoko. Pak ale shlédla dolů.

Jing-a-Ling sklouzla a sotva se zachytila za kraj římsy. Ting-a-Ling jí chtěla pomoct, ale začala klouzat také. Ihned k nim přispěchala Bright Eye a chytla Ting-a-Ling, aby nespadla. Bright Eyes už nemohla Jing-a-Ling také vzít na římsu a ta se už začínala pouštět. Náhle se Jing-a-Ling pustila římsy, ale nespadla. Bright Eye stála jako sloup, když viděla, jak Jing-a-Ling jenom plave vzduchem. Nemohla jí chytit, protože měla packy plné její sestry. Rychle k nim přiběhl Buster a pomohl dostat z římsy Ting-a-Ling. Charades mohl jenom chytit ocas Jing-a-Ling, ale tak jí přitáhl a nakonec i chytil. Bright Eyes a Buster civěli postavu na římse. Charades si všiml jejich pohledů a k úžasu všech koukali na Ducha. Jeho roh už pohasínal.

"Musí mít schopnost nechat věci létat," pomyslel si Charades a dál stahoval Jing-a-Ling z římsy.

--oOoOoOo--

Když zmizelo světlo lunastařina rohu, uslyšela na římse za sebou kroky. A ty k ní nezadržitelně mířily. Ohlédla se a čekala, až toho poníka pořádně uvidí.

Starfire nezastavoval, pokračoval přímo k ní. Když už ale byl dost blízko, zmizela mu. Ohlédl se, ale nikdo tu nebyl, kromě těch tří poníků, na které narazil dříve, a Bustera a Charadese.

Starfire přešel na konec římsy a vylezl po žebříku na střechu.

"Co to všechno mělo znamenat?" zamumlala Bright Eyes.

O chvíli později Lunarstar dorazila jako pozemní poník a vlezla za Bustera a Charadese. "Bright Eyes," všechny donutilo koukat, kde Lunarstar je.

"Lunarstar, propásla jsi to."

"Propásla co?" zeptala se a dělala, že neví, o čem ostatní mluví.

"Vy dvě si můžete popovídat později. Radši zmizíme z římsy dřív, než nás tu někdo najde," navrhl Charades.

"Jak jste se pánové dostali dovnitř a co děláte tady nahoře?" zeptala se Lunarstar. Už je totiž viděla, když ve vzduchu držela poníčka.

"Přišli jsme zadním vchodem. Pár poníků nám řekl, že když jim pomůžeme s věcmi, tak nás pustí," vysvětloval Buster.

"A děláme tu to, že jsme viděli, jak jdete sem nahoru, a zajímalo nás, co tu chcete," dodal Charades.

"Aha," řekla jen Lunarstar.

--oOoOoOo--

Odešly od mola a vrátily se zpět do hlediště najít ostatní kamarády. Buster a Charades stáli u vchodu do hlediště a sledovali hrající kapely.

Patch, Bright Eyes, Lunarstar a dvojčata šla po schodech nahoru a dolu.

"Co se s vámi stalo?" zeptala se Bon Bon.

"Hlídaly jsme dvojčata, ale ta se nám ztratila," odpověděla Patch.

"A našly jsme je nahoře na molu," pokračovala Lunarstar.

"A téměř z něj spadly," dodala Bright Eyes.

"Cože?" zeptala se Starlight.

"Mohly, nebýt Bustera a Charadese. Jing-a-Ling skutečně skočila, ale chytil ji duch," odpověděla Bright Eyes.

"Duch?" zeptaly se všechny.

"Ona tu byla?" pokračovala Clover.

"Já létala!" křičela na celé kolo Jing-a-Ling, až tím děsila okolí.

"Létala?" zeptala se Starlight.

"Duch jí nechal proletět, takže ji mohl Charades chytnout."

--oOoOoOo--

Mezitím Buster a Charades stáli, koukali a rozmlouvali.

"Vůbec bych nevěřil, že tu bude ona i Starfire," řekl Buster.

"Ani já, ale jak se dostala dovnitř?"

"To nevím, ale vím, že umí nechat věci létat," poznamenal Buster.

"Všiml jsem si. A i toho, že sama létá."

"Létající jednorožec. Prostě úžasné."

"Musíme jí fofrem najít. Starfire už není daleko, aby jí chytl." Charades notnou chvíli mlčel, "Je velmi blízko, téměř jí cítím."

< kapitola 014 kapitola 015 kapitola 016 >

Starfooty