Na nabídku

Kapitola 19: Minulost

< kapitola 018 kapitola 019 kapitola 020 >


Banner počkal, až se Lunarstar uvelebí na druhé pohovce a začal vyprávět.

--oOoOoOo--

Tři týdny po narození nové princezny se v noci objevila zvláštní zelená mlha a pokryla celý Ponyland a přilehlé země. Nikdo netušil, co se děje, ale kromě nezvyklého chladu jim nic neudělala. S rozbřeskem mlha zmizela.

Nazítří se na nedalekém kopci utábořila velká skupina vojáků. Pár z nich se vydalo k hradbám. Ti vytáhli lana s háky a nahodili je na hradby. Pak po těch lanech vylezli nahoru a potichu přilezli k bráně. Tři poníci vytáhli meče, vrazili do strážní věže a povraždili vojáky na hlídce. Další zpracoval strážného na druhé straně brány a poslední z nich ty přímo u brány.

Banner si všiml těch tří u brány a že dva z nich leží, "Tyhle jsem tam přece neposílal."

Jakmile k nim Banner vyšel, zaslechl náhlý randál. Otočil se k druhé straně hradu a postavil se. Proti hradbám vyběhla ohromná skupina vojáků a nastavovala svá kopí a štíty.

"Poplach! Všichni připravit!" zařval Banner.

Banner vyběhl z hradby rovnou do hradu. Běžel po mramorových dlaždicích a okolo světle růžových zdí. Banner minul dva pilíře nedaleko dveří, pokračoval po schodech vzhůru, dál dlouhou chodbou a do dvojitých dveří. Doufal, že narazí na Královnu, ale ta tu nebyla. Banner běžel zpátky chodbou, zahnul vlevo, další chodbou a po schodech ještě výše ke dveřím se zlatými ornamenty.

Banner zastavil a zaklepal. Otevřela Královna, bílý pegas s modrou hřívou, a když uviděla Bannera, jak sotva oddechuje, pochopila, že něco výrazně nesedí, "Co se děje?"

"Jsme pod útokem."

"Kdo?"

"Nevím vaše Výsosti. Ale určitě byste se měla i s Princeznou připravit utéct."

Královna pustila Bannera dovnitř. Přešla k velké stříbrnobílé truhle a vytáhla růžový plášť a oblékla ho. Pak vytáhla ze šuplíků růžovou přikrývku. Přešla k růžové kolébce vedle své postele, ve které leželo hříbátko. Opatrně zvedla malou Princeznu.

"Potřebuji jí do něčeho dát," zašeptala Královna tak, aby nevzbudila Princeznu.

Banner se rychle rozhlédl a vybral košík s květinami vedle vysokých oken. Banner vyhlédl ven a viděl, jak jejich vojáci bojují s nepřítelem.

Banner rychle zahodil květiny a podal košík Královně, "Královno Royal Heart, Jsem si jist, že Princezně bude tento košík stačit."

Královna uložila Princeznu do košíku vystlaného peřinkou a přikryla jí růžovou látkou. Pak vzala celý košík a následovala Bannera chodbami. Když už byli téměř u vstupních dveří, vběhli dovnitř Buster a Charades a práskli za sebou dveřmi.

"Překonali hradby a míří k hradu," řekl Buster a lapal po dechu.

"Utečte Bránou!" navrhl Banner.

"Je otevřená?" zeptala se Královna.

"Je úplněk. Měla by. Musí být."

Banner proběhl chodbou pod schody a Královna, Buster a Charades ho následovali. U skleněných dveří se Banner otočil. "Bustere, Charadesi. hlídejte ty dveře."

Buster a Charades kývli a zůstali stát u dveří.

Banner jimi prošel a omrkl, jestli je bezpečno, "Cesta čistá."

Před nimi stál kamenný oblouk, s rytinami na povrchu. Nahoře uprostřed měl korunu v srdci. Vedla k němu kamenná pěšina s květinami po stranách.

"Brána je otevřená," vyhrkla Královna, když uviděla vlnění a obraz Druhého světa.

Brána stála uprostřed zahrady obklopená spoustou květin a bludištěm.

Náhle vyběhli ze dveří Buster a Charades a přistáli na pěšině. Do zahrady vlétli i další vojáci.

"Rychle Královno Royal Heart!" křičel Banner.

Královna přikývla a proběhla Bránou.

Banner pomáhal Busterovi a Charadesovi zadržovat útočníky tak, aby mohla Královna zmizet, avšak přicházeli další vojáci.

"Asi už je o moc déle neudržíme!" řval Charades.

"Dobře, sbalte všechny vojáky a sejdeme se u toho velkého jezera."

Všichni tři běžely okolo hradeb, jednou z bran a hledali další vojáky.

Buster a Charades se rozdělili a Banner mezitím zaměstnával nepřátelské vojáky. Banner pokračoval dále kolem zdi a koukal za sebe, viděl, že má za sebou jenom dva vojáky. Banner zastavil a vytáhl meč. Když už bojoval, viděl, jak skrz zahradu přichází tři černí poníci.

Banner měl z těch tří velmi špatný pocit.

--oOoOoOo--

Buster a Charades dál řídili ústup vojáků Královny z hradeb a skrz bránu ven z hradu.

Pohlédli na Bannera a viděli, jak už bojuje s dvěma dalšími. V tu chvíli mu jeden z protivníků ufikl kus bannerova ucha.

Charades doběhl k vojákům, za ním Buster a některé z nich naházeli rovnou do hradební zdi. Charades sebral zbytek vlajky a obvázal jím Bannerovi ucho.

"To bylo těsné. Asi bych konečně měl zavázat to ucho," poznamenal Banner.

"Padáme," rozkázal Buster.

Všichni tři jako poslední opustili hrad. Utíkali lesem a přes kopec k velkému jezeru. Tam už čekali vojáci Královnina oddílu, někteří ve stoje, jiní vleže.

"Bannere!" zavyl jeden z vojáků, "Co to máš s uchem?"

"Nutná vedlejší oběť boje." Banner pohlédl na stav. Skupina nebyla tak velká, jak doufal. "To jsou všichni?"

"Většinu z nás zajali nebo zabili" odpověděl voják.

"A co Královna a Princezna?" zeptal se jiný.

"Prošly spolu Bránou."

"Bránou?“ zeptal se Charades.

"Jsou to dveře do jiného světa."

"O tom jsem nikdy neslyšel,"poznamenal Buster.

"Tajemství královské rodiny... tedy dodnes. Ale docela rád bych, aby se to moc nerozšiřovalo. Je to ten kamenný oblouk v zahradě."

"A vrátí se někdy Královna a Princezna?" zeptal se další.

"Čekám, že dokud to bude nebezpečné či nebudeme mít hrad zpátky pod kontrolou, tak se nevrátí." Banner cítil, jak mu z ucha teče po tváři krev. "Ale teď musíme zmizet někam hodně daleko z Ponylandu."

"Kam?" zajímalo vojáky.

Buster koukl na hory v dáli. "Co Měsíční hora?"

Banner o tom chvíli přemýšlel. "Myslím, že už tam párkrát naše královna byla. Snad nás Král a Královna nevyhodí." Banner předstoupil před zástup vojáků. "Tak jdeme, chci naprosté ticho."

Buster, Charades a další vojáci pomalu následovali Bannera. Šli do černočerného lesa pod horami a už se zpět k hradu neohlédli.

< kapitola 018 kapitola 019 kapitola 020 >

Starfooty